Total Notice: 6
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
बैंक खाता सम्बन्धी सूचना !!! 2080-06-29 Closed !!!
कृषि स्नातकमा (B.Sc.Ag.) शैक्षिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि भर्ना खूल्यो ! 2080-06-26 Closed !!!
Merit List of B.Sc. Ag Entrance - 2080 2080-06-27 Closed !!!
कृषि स्नातक (B.Sc.Ag.) तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ! 2080.06.12 Closed !!!
UG_Online_Admission_2080_BScAg_Foa_AFU 2080-05-15 Closed !!!
UG_Online_Admission_2080_BScAg_Foa_AFU 2080-05-15 Closed !!!